Menu
Antikvariat logo

Almindelige forkortelser i danske antikvaropskrivninger.

En forklarende liste over de mest gængse forkortede udtryk

Indeks: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

1

12:o (12mo) - Duodecimo, et format der fremkommer når man falser et ark 12 gange.

2

2:o - Folio er den størrelse et ark får når den er falset en gang, og dermed har to ark (og dermed 4 sider).

4

4:o (4to) - Kvarto, det format der fremkommer når et ark falses to gange, så der fremkommer 4 ark (og dermed 8 sider).

8

8:o (8vo) - Oktav, der er det format man får når man falser et ark tre gange, og dermed får 8 ark (og dermed 16 sider). Dette format et det mest gængse format, kendetegnet ved at være den størrelse de fleste romaner f.eks er i.

A

Abstr. - Abstract, engelsk for uddrag eller resumé.

B

b/w - Se s/h

Bas - Eller basane, fåreskind.

bd. - Bind, antal bind (oftest i en serie af bøger om et emne)

Bibl. Dan. - Bibliotecha Danica.

bl. O. - Blankt omslag, uden titel eller andet tryk.

C

cis. gs. - Ciceleret guldsnit.

D

d.-m. - Demi-Maroquin, halvbind af maroquin

d.u. (det udk.) - Det udkomne, alt der udkom, på grund af enten forfatterens død, fallit eller andre tænkelige årsager, der bevirker at et værk ikke blev tilendebragt.

ded. (dedik.) - Dedikation, at der i en bog er en dedikation fra forfatter eller evt. involveret kunstner. Ikke at forveksle med almindelige ejernavne i bøger.

Dent. - Dentelle, den forgyldte kniplingsbort, der findes på mange helbind.

Disp. eller Diss. - Disputats eller Dissertation, afhandling for doktorgraden.

E

eks. - Eksemplar.

engr. - Engraving, på dansk stik (kobberstik etc.)

ex. - Eksemplar.

F

fo. eller fol. - Folio størrelse. Fremkommer ved at false et ark en gang, så der fremkommer to sider.

front. - Frontispice, der er en, ofte helsides, illustration, ofte i kobberstik i ældre bøger.

G

Gs. f. o. - Guldsnit for oven (på topsnittet)

H

heft. - Se hft.

hft. - Heftet, det vil sige syet med tråd i ryggen, modsat limrygge, der er kendetegnet ved bøger udført som paperbacks.

Hldr. - Halvlæderbind.

I

ill. - Bog eller hefte der er illustreret med mere end en forsideillustration.

illustr. - Se ill.

indb. - Indbundet, enten som læderbind, shirtingbind eller fableabind.

K

kart. - Betyder karton, altså et kartonbind.

Kbh - København

Kbhvn - København

L

ldr. - Læder, læderbind. Her ikke specificeret om det er et halvbind eller et helbind.

O

orig. - Original, som bogen fremstod ved udgivelsen.

P

pag. - Der er angivet sidenummerering.

Pbd. - Papbind, kartonbind.

pp. - På dansk betyder dette sideantal, fra det engelske "pages".

R

rep. - Repareret eller forbedret eksemplar. Det kan ofte være ryggen der er sat i stand, eller enkelte sider, der har været løse, og nu er isat igen.

S

s. - Sider, antallet af sider i publikationen.

s/h - Sort/hvid, brugt i forbindelse med angivelse af hvilken form illustrationerne har.

samt. - Samtidig, udført i nær forbindelse med udgivelsesåret for publikationen.

sm. indb. - Smukt indbundet. Men det er et udtryk der skal tages med et gran salt, smagen for indbindingstyperne varierer over tid, så hvad der var flot i 1930'erne er ikke nødvendigvis smukt i dag.

St.p. t. - Stempel på titelbladet.

T

Tvl. - Tavler.

U

u.å. - Uden år, der er ikke angivet et udgivelsesår for bogen. Nogle forlag glimrede ved ikke at angive dette, f.eks Carit Andersens Forlag.

Ubesk. - Ubeskåret.

udg. - Udgiver, der ofte er et forlag, men sagtens kan være privattryk og andre former for udgivervirksomhed.

Uds. - Udsolgt.

Uib. eller uindb. - Uindbunden.

unpag. - Engelsk udtryk for at sideantal er ikke angivet

upag. - Der er ikke angivet sidenummerering. 

V

Vell. - Vellum, pergament lavet af kalveskind.

vign. - Vignet eller vignetter. Små dekorative tegninger, der opdeler et sideforløb uden at være egentlige illustrationer.

vol. - Volume, det engelske udtryk for bind, forstået som en bog i en række af bøger.