Menu
Antikvariat logo

Persondatapolitik

Antikvariat.net

 

Persondatapolitik – Webshop

 

 

 1. Registrering og behandling af Kundens personoplysninger

Antikvariat.net er en webhandelsplatform, der formidler salg af bøger på vegne af nordiske antikvariater, der er tilsluttet antikvariat.net, som kan tilgås direkte via internettet af bogkøber (herefter ”Kunden”).

Antikvariat.net ejes og drives i fællesskab af Den Danske Antikvarboghandlerforening, Svenska Antikvariat Förening og Norsk Antikvarbokhandlerforening. De tre foreninger (i fællesskab herefter betegnet ”Antikvariatnet”) varetager derfor i fællesskab dataansvaret for de persondata, som behandles af Antikvariat.net.
Antikvariatnets behandling af Kundens personoplysninger er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.

 

2.  Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?

Antikvariatnet behandler følgende kategorier af personoplysninger om Kunden:

 • Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse)
 • Betalingsoplysninger
 • Søgehistorik vedrørende bogsøgninger på antivariat.net
 • Købshistorik
 • IP-adresse

Personoplysninger behandles i digitaliseret form.
 

3. Formålene med behandling

Antikvariatnet behandler Kundens personoplysninger til følgende formål, når Kunden afgiver bogbestillinger gennem antikvariat.net:

 • Registrering og videregivelse af Kundens personoplysninger til antikvariater med henblik på formidling af Kundens bogbestilling/ordre og opfyldelse heraf,
 • Videregivelse af Kundens betalingsoplysninger til den af Antikvariatnet benyttede eksterne betalingstjeneste, pt. DIBS.
 • Kommunikation med Kunden i forbindelse med udbud af og efterspørgsmål på bøger på antikvariat.net
 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af antivariat.net
 • Behandling i forbindelse med eventuelt opståede klagesager og tvister med relation til Kundens brug af antikvariat.net

Antikvariatnet behandler Kundens personoplysninger til følgende formål, når der automatisk oprettes en brugerkonto for Kunden ved handel på antikvariat.net.

 • Registrering af Kundens personoplysninger med henblik på senere at facilitere Kundens bogbestilling/ordre og opfyldelse heraf.

Antikvariatnet behandler Kundens personoplysninger til følgende, når der automatisk oprettes en brugerkonto for Kunden, når denne indlægger en ønskeliste på antikvariat.net:

 • Registrering og videregivelse af Kundens personoplysninger til de til Antikvariatnet knyttede antikvariater med henblik på senere at finde og facilitere Kundens køb af den/de efterspurgte bog/bøger.

Antikvariatnet behandler endvidere Kundens personoplysninger, når Kunden retter henvendelse til Antikvariatnets kundeservice per mail.

Behandling af personoplysningerne vil i alle tilfælde være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af det pågældende formål.

  

4.  Indsamlingen af persondata om Kunden

Persondata om Kunden vil være oplyst af Kunden selv i forbindelse med benyttelsen af antikvariat.net eller ved anden henvendelse til Antikvariatnet.

5.  Grundlag for behandling af Kundens personoplysninger

Antikvariatnets behandling af personoplysninger sker for at opfylde Kundens ordre eller instruks til Antikvariatnet. Antikvariatnets behandling af personoplysninger sker endvidere, hvor det er nødvendigt for at Antikvariatnet kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til Kunden ikke går forud herfor.

6. Deling af Kundens personoplysninger

Følgende personer vil kunne få adgang til Kundens personoplysninger:

 • Antikvariatnets medarbejdere, som er beskæftigede med drift af antikvariat.net.
 • Medarbejdere hos de til Antikvariatnet knyttede antikvariater beliggende i Danmark, Norge og Sverige.
 • Antikvariatnets eksterne IT-leverandør, p.t. Peytz & co.

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
Kundens personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

 1. Varighed af opbevaring

Antikvariatnet sletter løbende kundernes personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til.

Antikvariatnet sletter dog senest personoplysningerne efter 5 år.

 1. Sikkerhedsforanstaltninger

Antikvariatnet sikrer Kundens personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte Kundens oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

9. Kundens rettigheder

Som kunde hos Antikvariatnet har Kunden følgende rettigheder vedrørende de af Antikvariatnet registrerede personoplysninger:

 • Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om Kunden, der er registreret af Antikvariatnet
 • Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om Kunden registreret af Antikvariatnet
 • Ret til at få slettet oplysninger om Kunden, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler Antikvariatnet i medfør af dansk eller EU-lovgivning
 • Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, Kunden selv har afgivet til Antikvariatnet i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

10.                 Cookies

Antikvariatnet gør brug af sessions cookies (udløber i løbet af eller ved udgangen af en browser-session), som alene gemmes, mens Kunden handler i Antikvariatnets system.

11.                 Ændring af persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af Antikvariatnet for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler.

12.                 Kontakt

Hvis Kunden har indvendinger mod Antikvariatnets behandling af Kundens personoplysninger ulovligt, opfordres Kunden til at kontakte Antikvariatnet på:

admin@antikvariat.net

Kunden har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til Kundens rettigheder og over Antikvariatnets behandling af Kundens personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.