Meny
Antikvariat logo

JUSTUS MENIUS

En liten Tractaat om Exorcismo Nemlighan At thet är rett och Christeligit/ bruka Exorcismo widh Döpelsen/ såsom alment och aff ålder i Christenhetenne haffuer warit och uthi wåra Församblingar än nw är plägsed. Iusti Menij Förklaring. Förswenskat aff Laur. Upsaliensi.

abr71

Västerås, O. Olson hel., 1624. 4to. (35) sider. Tittelblad med typografisk rammeverk og treskåret vignett. Senere halvskinnbind [midten 1800-tall]. Materien med store marger, til dels ubeskåret. Enkelte pletter. Siste side har noe blekkflekker og en liten eldre reparasjon. PROVENIENS: Johan Henrik Schröder [1791-1857]: Exlibris. Ericsbergs Bibliothek: Exlibris. Referanser: Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 604-05. Bibliotheca Rudbeckiana 116.

Justus Menius [1499-1598], tysk teolog og Thüringens reformator. Første svenske utgave utkom i Stockholm 1562 og var oversatt av Laurentius Petri. Forordet til herværende utgave er signert utgiveren Johannes Rudbeckius [1581-1646], biskop i Västerås fra 1619 til hans død og personlig kapellan for kong Gustav II Adolphus. Ved utgivelse av den svenske oversettelsen tok Laurentius Petri opp kampen mot kalvinistene og forsvarte bruken av eksorsisme som en sermoni ved dåpen.

 1 393 € 

om

Antikvariat Bryggen AS

Bøker for samlere. Formidler av førstetugaver, dedikasjonseksemplarer, manuskripter og andre objekter innen bibliofili og øvrige tilstøtende områder. Butikkens åpningstider: Åpent etter avtale.

Bryggenveien 42

NO-1747 Skjeberg, NO

e-mail: post@antikvariat-bryggen.no

site: https://antikvariat-bryggen.no/

Telefon: +47 93022712

Org.nr.: 916020333